logoYM2022_melintang.png

Pembangunan Darul Maghfirah Mesir

Menyediakan asrama dan infrastruktur lengkap bagi menempatkan pelajar Malaysia B40 di Mesir

Membantu Mendanai pembinaan sistem solar bagi keselesaan pendidikan warga emas

Menyediakan program-program pembinaan salsiah dan jati diri remaja bagi melahirkan insan yang lebih berkualiti dan berilmu

membantu para pelajar mencapai suasana pembelajaran yang lebih kondusif selain melaksanakan program pemerkasaan untuk pembangunan insan huffaz.

pembinaan bangunan maahad setinggi 3 tingkat sebagai Pusat Latihan Pendakwah Bersepadu untuk melahirkan lebih ramai pendakwah

Kongsikan sumbangan ini
melalui media sosial