logoYM2022_melintang.png

Jiwa Peduli

Agihan Makanan Asas dan keperluan kepada golongan asnaf meliputi seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak

Menyediakan kelengkapan dan latihan keusahawanan kepada golongan asnaf bagi membuka jalan mereka menceburi bidang keusahawanan

Menyediakan barangan asas dan keperluan pusat anak yatim dalam menangani isu kewangan dan ketidakcukupan keperluan

Agihan makanan siap masak kepada golongan asnaf, fakir miskin, ibu tunggal, dan golongan OKU

Kongsikan sumbangan ini
melalui media sosial