logoYM2022_melintang.png
  • Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia
  • Mengumpulkan dana bagi membantu penghasilan Al-Quran Braille khusus untuk OKU Penglihatan di seluruh Malaysia. Projek ini dengan kerjasama Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS).
  • Lebih ramai OKU Penglihatan dapat memiliki Al-Quran braille secara percuma dan berpeluang mengikuti kelas pengajian quran braille.
  • Mewujudkan masyarakat inklusif.Peranan masyarakat juga amat penting dalam menyantuni OKU amnya dan OKU Penglihatan khususnya. Justeru, pengupayaan masyarakat terhadap OKU Penglihatan akan membantu mereka untuk hidup berdikari dan memperolehi hak-hak mereka sama seperti orang lain. Halangan-halangan sikap dan persekitaran dapat diminimumkan akan membantu OKU Penglihatan merasai hidup yang lebih kondusif.
  • RM 1,357,200 iaitu merangkumi pencetakan, pembelian mesin baharu, servis mesin, kos kertas, dan sebagainya.

Kutipan ini akan dimanfaatkan untuk golongan OKU Penglihatan di seluruh Malaysia.

  • Berlakunya kelemahan mempelajari al-Quran di kalangan OKU penglihatan sehingga menyebabkan mereka langsung tidak mampu memahami bacaan al-Quran
Template is not defined.

Zakat

Kongsikan sumbangan ini
melalui media sosial