Yayasan Maghfirah

Mengenai Kami

Pengenalan kepada asas perjuangan Yayasan Maghfirah

Yayasan Maghfirah (no. pendaftaran: PPAB-04/2018) telah ditubuhkan pada awal 2018 dengan satu matlamat yang jelas iaitu untuk menjadi Yayasan yang terunggul di dalam usaha islah umat di dalam bidang pendidikan dan kebajikan. Berpusat di Bandar Kajang, Yayasan Maghfirah komited untuk memberi khidmat yang terbaik kepada masyarakat selaras dengan tujuan penubuhannya.

 

Objektif Penubuhan

Memberi bantuan kepada anak-anak yatim, orang kehilangan upaya, meringankan penderitaan dan kesusahan orang miskin, orang susah, orang sakit atau orang yang ditimpa musibah atau bencana.

Memberi kefahaman Islam yang syumul berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah kepada masyarakat mengikut ajaran ahli sunnah wa jamaah.

Mewujudkan pembangunan pendidikan, agama, ekonomi dan sosial umat Islam ke arah mewujudkan satu masyarakat Islam yang kukuh dari segi ilmu pengetahuan dan jatidiri.

Visi

Menjadi Yayasan unggul yang menyumbang kepada kesejahteraan umat Islam di Malaysia di bidang kebajikan dan pendidikan.

Misi

Menjadi yayasan terkedepan di dalam membantu umat Islam yang tertimpa musibah.

Membangun jaringan jaringan pendidikan di peringkat rendah, menengah dan tinggi dengan berpaksikan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah.

Membentuk sukarelawan di bidang kebajikan dan pendidikan dengan karekter pendakwah (da’i) yang holistik dan seimbang.

Teras

Kebajikan & Sosial

Memberi bantuan dan mengadakan program kebajikan untuk meningkatkan taraf sosial untuk seluruh rakyat Malaysia terutamanya kepada kumpulan masyarakat yang memerlukan seperti miskin tegar, miskin bandar, luar bandar, orang asli dan asnaf.

Pendidikan & Ilmu

Membangunkan pendidikan umat Islam dengan menyediakan pelbagai program dan inisiatif berbentuk akademik institusi. Selain itu kami juga komited membina insitusi dan kemudahan pendidikan agar mewejudkan masyarakat Islam yang kukuh dari sudut ilmu dan jati diri.

Al-Quran & Kefahaman Islam

Mewujudkan program dan inisiatif yang menyumbang kepada kefahaman Islam dan pembudayaan al-Quran dalam kehidupan masyarakat Islam di Malaysia tanpa mengira bangsa, usia serta sosio-ekonomi.

Fokus

Kesibukan ibu bapa bekerja dan kesempitan hidup adalah punca kepada masalah akhlak dan gejala sosial anak-anak terutamanya di kawasan Program Perumahan Rakyat (PPR) atau lebih dikenali sebagai golongan miskin bandar.

Anak-anak tidak mendapat pendidikan Islam yang sempurna sehingga menyebabkan ramai yang tidak mampu membaca Al-Quran, tidak tahu bersolat dan mempunyai kefahaman Islam yang lemah.

Keadaan rumah yang sesak dan padat juga menyebabkan anak-anak ini banyak meluangkan masa diluar tanpa sebarang aktiviti berfaedah. Pada usia yang sangat muda dan pegangan agama yang rapuh, mereka sudah terdedah dengan pelbagai dugaan seperti hiburan melampau, budaya melepak, gangsterisme dan ketagihan dadah.

Justeru itu, Yayasan Maghfirah memandang isu ini adalah masalah serius yang perlu dirawat segera. Kini, Yayasan Maghfirah sedang giat membantu anak-anak yang tinggal di PPR ini mempelajari Pendidikan Agama dan Akademik secara teratur sekaligus dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin bandar dan mengurangkan gejala sosial dalam masyarakat.