Sumbangan Anda amat Dihargai

Yayasan Maghfirah menawarkan sumbangan secara sekali
(one-off) atau secara (recurring) melalui laman web kami.
Sila buat pilihan yang sesuai dengan anda di bawah.
Terima kasih