logoYM2022_melintang.png

Harap Maaf, Halaman ini dalam proses pembinaan.

Harap maaf, maklumat kempen ini dalam proses penambahbaikan dan pengemaskinian maklumat. Anda boleh kembali semula nanti. Kami akan berikan maklumat dan info terbaik buat anda.

Jika anda ingin menyumbang secara ikhlas tanpa mengira kempen, anda boleh terus menyumbang di bawah. Sumbangan ini akan dikumpulkan bagi membantu kempen-kempen yang memerlukan.

“Barangsiapa yang mempermudah urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.”
(HR Muslim)
“Barangsiapa yang mempermudah urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.”
(HR Muslim)

Kongsikan sumbangan ini
melalui media sosial