siapa kami

Infaq Al-Quran Braille

Infaq Al-Quran Braille

Objektif :

Mengumpulkan dana bagi membantu penghasilan Al-Quran Braille khusus untuk OKU Penglihatan di seluruh Malaysia. Projek ini dengan kerjasama Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS).

Keperluan :

 • Lebih ramai OKU Penglihatan dapat memiliki Al-Quran braille secara percuma dan berpeluang mengikuti kelas pengajian quran braille.

 • Mewujudkan masyarakat inklusif.Peranan masyarakat juga amat penting dalam menyantuni OKU amnya dan OKU Penglihatan khususnya. Justeru, pengupayaan masyarakat terhadap OKU Penglihatan akan membantu mereka untuk hidup berdikari dan memperolehi hak-hak mereka sama seperti orang lain. Halangan-halangan sikap dan persekitaran dapat diminimumkan akan membantu OKU Penglihatan merasai hidup yang lebih kondusif.

 • Membuka peluang kepada golongan OKU Penglihatan untuk mempelajari Al-Quran dan mendalaminya.

Isu Utama :

 • Memperkasa OKU Penglihatan dari aspek Al-quran dan ilmu keagamaan dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin mencabar. OKU Penglihatan mempunyai cabaran yang besar juga untuk memahami al-Quran dengan mempelajari kod Braille. Merea perlukan bimbingan dari segi bacaan agar mereka dapat memahami kod dan cara bacaan Braille dengan baik sekaligus dapat melakukan amalan tadarus sepanjang bulan ramadhan.

Lokasi :

 • Seluruh Malaysia

Impak jika tidak dapat bantu

 • Berlakunya kelemahan mempelajari al-Quran di kalangan OKU penglihatan sehingga menyebabkan mereka langsung tidak mampu memahami bacaan al-Quran

Penerima manfaat :

 • Golongan OKU Penglihatan Seluruh Malaysia

Gambar :

Objektif :

Mengumpulkan dana bagi membantu penghasilan Al-Quran Braille khusus untuk OKU Penglihatan di seluruh Malaysia. Projek ini dengan kerjasama Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS).

Keperluan :

 • Lebih ramai OKU Penglihatan dapat memiliki Al-Quran braille secara percuma dan berpeluang mengikuti kelas pengajian quran braille.

 • Mewujudkan masyarakat inklusif.Peranan masyarakat juga amat penting dalam menyantuni OKU amnya dan OKU Penglihatan khususnya. Justeru, pengupayaan masyarakat terhadap OKU Penglihatan akan membantu mereka untuk hidup berdikari dan memperolehi hak-hak mereka sama seperti orang lain. Halangan-halangan sikap dan persekitaran dapat diminimumkan akan membantu OKU Penglihatan merasai hidup yang lebih kondusif.

 • Membuka peluang kepada golongan OKU Penglihatan untuk mempelajari Al-Quran dan mendalaminya.

Isu Utama :

 • Memperkasa OKU Penglihatan dari aspek Al-quran dan ilmu keagamaan dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin mencabar. OKU Penglihatan mempunyai cabaran yang besar juga untuk memahami al-Quran dengan mempelajari kod Braille. Merea perlukan bimbingan dari segi bacaan agar mereka dapat memahami kod dan cara bacaan Braille dengan baik sekaligus dapat melakukan amalan tadarus sepanjang bulan ramadhan.

Lokasi :

 • Seluruh Malaysia

Impak jika tidak dapat bantu

 • Berlakunya kelemahan mempelajari al-Quran di kalangan OKU penglihatan sehingga menyebabkan mereka langsung tidak mampu memahami bacaan al-Quran

Penerima manfaat :

 • Golongan OKU Penglihatan Seluruh Malaysia

Gambar :

“Barangsiapa yang mempermudah urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.”
(HR Muslim)
“Barangsiapa yang mempermudah urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.”
(HR Muslim)

Kongsikan sumbangan ini
melalui media sosial

Assalamualaikum,
Selamat Datang!