Tabung Peniaga Kecil

“Barangsiapa yang mempermudah urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.”
(HR Muslim)

Tabung Peniaga Kecil

Tabung Peniaga Kecil adalah satu inisiatif  Yayasan Maghfirah yang bertujuan untuk memberi bantuan kewangan dan sokongan lain kepada peniaga kecil agar mereka dapat memperluaskan perniagaan dan memperoleh kejayaan dalam pasaran yang kompetitif. Ia bertujuan untuk membantu peniaga kecil menghadapi cabaran kewangan, memberikan akses kepada latihan dan kemahiran yang relevan, serta memastikan mereka dapat mencapai potensi penuh dalam mengembangkan perniagaan mereka.

Salah satu manfaat utama Tabung Peniaga Kecil adalah YM sedia menyediakan kelengkapan dan keperluan perniagaan bagi membantu peniaga kecil yang mungkin tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Dengan bantuan yang mudah diperoleh, peniaga kecil dapat memiliki peralatan, inventori, atau memperluas kawasan operasi mereka, yang kesemuanya dapat meningkatkan produktiviti dan keuntungan perniagaan.

Selain itu, Tabung Peniaga Kecil juga menyediakan bantuan teknikal dan latihan. Program latihan yang disediakan membantu meningkatkan pengetahuan peniaga kecil tentang perniagaan dan strategi pemasaran moden. Mereka akan didedahkan kepada cara-cara menguruskan kewangan perniagaan, mengoptimalkan operasi, dan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan kecekapan. Dalam era digital ini, keupayaan untuk menguasai teknologi adalah kelebihan besar bagi peniaga kecil untuk mengekalkan daya saing dalam pasaran global yang semakin kompleks.

 

Walaupun Tabung Peniaga Kecil memainkan peranan yang penting dalam menyokong keusahawanan, namun kejayaan peniaga kecil juga bergantung pada kemampuan mereka untuk menguruskan perniagaan dengan berkesan dan inovatif. Mereka perlu mengambil peluang dalam menghadapi cabaran dan terus berusaha untuk meningkatkan kualiti produk atau perkhidmatan mereka.

Tabung Peniaga Kecil merupakan inisiatif yang berharga bagi membantu peniaga kecil dalam mencapai matlamat kejayaan dalam perniagaan mereka. Dengan sokongan kewangan, latihan, dan rangkaian yang dibantu, peniaga kecil akan dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan masyarakat tempatan secara menyeluruh. Bagi kesan ini, kerajaan, pihak swasta, dan masyarakat perlu bekerjasama untuk memastikan kesinambungan dan keberkesanan Tabung Peniaga Kecil ini.

Objektif :

Mengumpulkan dana untuk memperkasakan golongan OKU Penglihatan Islam di seluruh Malaysia. Projek ini akan memberikan fokus kepada pembelian Premis operasi dan pentadbiran Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS).

Keperluan :

 • Meminimumkan perbelanjaan PERTIS bagi menampung kos sewa yang sentiasa meningkat dari semasa ke semasa.

 • Menambah kecekapan keseluruhan pentadbiran PERTIS apabila berada dibawah satu bumbung.

 • Melaksanakan lebih banyak program bagi manfaat ahli kerana mempunyai premis/bangunan yang lebih besar.

 • Meningkatkan imej PERTIS dalam kalangan OKU Penglihatan dan masyarakat.

Isu Utama :

 • Tahun 2022 ini PERTIS telah beroperasi selama 27 tahun, pelbagai program telah dilaksanakan bagi memenuhi keperluan kerohanian Islam OKU penglihatan. Dengan keupayaan yang sedia ada, Pertis menjalankan aktivitinya dan terus tersebar luas hinggalah ke seluruh pelusuk tanah air sama ada melalui Pertis Pusat atau cawangannya. Perkembangan pesat Pertis pada hari ini meletakkan keperluan kepada prasarana yang lebih baik, bagi memenuhi keperluan komuniti OKU penglihatan pada masa hadapan.

 • Pada awal operasi hinggalah tahun 2015, pihak Pertis hanya menjalankan operasinya di satu unit pejabat di No. 32A, Jalan 6/21D, Taman Ibu Kota, Gombak, 53100 Kuala Lumpur. Berikutan penambahan operasi dan peningkatan keperluan penerbitan, pada Julai 2015 pihak Pertis telah pun menambahkan satu lagi pejabat operasinya di 42A, Jalan Padang Belia, 50470 Brickfields, Kuala Lumpur.

 • Dengan perkembangan pesat operasi Pertis untuk kepentingan OKU Penglihatan, keperluan kepada premis yang mempunyai ruang yang lebih besar amat diperlukan bagi menampung keperluan operasi. Kedudukan Premis yang terpisah ini amat menyukarkan kakitangan dan OKU Penglihatan untuk berurusan dengan pihak PERTIS dan menelan kos yang tinggi. Penyatuan operasi-operasi Pertis di dalam satu bangunan adalah amat mustahak agar pentadbiran dan operasi PERTIS menjadi lebih efisyen dan dapat minimumkan kos pengurusan. Ruang pejabat yang kecil menyebabkan pihak persatuan terpaksa menyewa premis lain terutama apabila menjalankan program yang melibatkan OKU Penglihatan yang ramai. Pada masa yang sama, pertimbangan kepada kos termasuklah sewaan dan penyelenggaraan yang semakin meningkat. Oleh itu, keperluan kepada memiliki premis sendiri adalah amat mendesak.

Lokasi :

 • Kuala Lumpur

Ciri-ciri Premis/Bangunan yang diperlukan :

 • Lot bangunan 4 tingkat

 • Lokasinya berdekatan dengan kemudahan awam yang baik dan mudah diakses oleh OKU Penglihatan. 

 • Ruang dalam premis yang bersaiz besar (1739.943 kaki persegi bagi setiap tingkat)

Perancangan Pembangunan Premis

 • Tingkat bawah: Dewan untuk perlaksanaan program. 
 • Tingkat 1: Pejabat Pentadbiran dan ‘One Stop Centre’.
 • Tingkat 2: Pusat Penerbitan dan Perpustakaan
 • Tingkat 3: Bilik kuliah untuk kelas pengajian OKU Penglihatan Islam.

Penerima manfaat :

 • Kakitangan PERTIS

 • Ahli-ahli PERTIS

 • OKU Penglihatan seluruh Malaysia

Gambar :

Kongsikan sumbangan ini
melalui media sosial

Assalamualaikum,
Selamat Datang!