Quran4All

Kajian 2% yang berusia 7-17 tahun anak-anak yang tinggal di flat kos rendah tidak bersekolah, kerana kos hidup yang tinggi dan mereka tidak mempunyai suasana pembelajaran yang baik. Menyebabkan mereka tidak merasa kepentingan belajar dan banyak ketinggalan pembelajaran berbanding pelajar lain.

Oleh itu, Yayasan Maghfirah menbuat Program wakaf al-Quran dan Iqra bagi membantu mereka mendapat mendidikan agama seperti membaca al-Quran, Iqra dan kelas Fardhu Ain. Tujuan ini memberikan galakan kepada mereka dalam pembudayaan al-Quran dalam kehidupan harian.

Yayasan Maghfirah menyasarkan wakaf sebanyak 1000 buah al-Quran dan Iqra’ dalam membantu mereka untuk mempelajari al-Quran dan Iqra. Dengan harapan anak-anak generasi muda dapat berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah.